חדשות ועידכונים

11-09-2012

לשמאי מכריע אין סמכות לדון בשאלות הנוגעות לעצם החיוב בהיטל השבחה, אך יש לו סמכות להכריע בטענות הנוגעות לגובה החיוב, לרבות טענות משפטיות. 
קרא עוד ...

11-09-2012

במקרה של אישור תשריט איחוד או חלוקה המביא להשבחה במקרקעין, אין להטיל היטל ההשבחה.
קרא עוד ...

11-09-2012

בית המשפט העליון הקובע, כי צו הארנונה הרלוונטי לצורך בדיקת חוקיות שינויים בצו הארנונה אשר לכאורה נוגדים את חוקי ההקפאה הוא צו הארנונה משנת 1986.
קרא עוד ...