חקיקת משנה

משרדנו מלווה רשויות מקומיות בהליכי חקיקת משנה.

משרדנו מעניק מסייע לרשויות מקומיות בעריכת וניסוח חוקי עזר מוניציפאליים וטיפול בהליכי אישורם ופרסומם למול הגורמים הרלוונטיים: הגורמים המקצועיים ברשות, עורכי התחשיב לגבי תעריפי תשלומי החובה, מוסדות הרשות (הנהלה ומועצה) וגורמים מאשרים מטעם המדינה (משרדי הפנים והמשפטים) ויעוץ לגופים פרטיים למול רשויות בנושאים אלו.

כמו גם, בעריכתם ניסוחם ואישורם של צווי ארנונה.